Een Betere Versie van Jezelf

Mensen authentieker maken in het werk dat ze doen, in hun eigen leer- en werkomgeving

Het is tijd voor een betere versie van jezelf, je team, je bedrijf.

Waar sta je in je leven en werk? Ben je toe aan diepgaande verandering, inspiratie en vernieuwing? Wil je sneller en anders denken? Je hebt behoefte aan nieuwe verbeelding, je wilt oude patronen in werk doorbreken. Hoe ziet authentiek denken en werken er voor jou uit? Verbetering is geen ideaalbeeld maar een stapsgewijs proces. Ik geef je tools om anders over jezelf te denken, en je beter te positioneren in je werk. Als verandermanager en inspirator loods ik je door veranderingen om tot verbetering te komen. Anders dan anders.

Sleutelen aan bewustzijn en gedrag

Wat voor soort mens ben je nu en wat voor mens wil je zijn? Welke belemmeringen en overtuigingen leg je jezelf op? Wil je wel veranderen maar houdt de omgeving je tegen of is de werk en leef druk te groot? Het is tijd om te sleutelen aan je bewustzijn. Door middel van het activeren van je breinpotentieel, kennisleiderschap, autonoom denken en emotionele intelligentie verbinden we hart, hoofd, communicatie en kennisdelen. Wat je denkt is meestal ego en je hebt er nooit naar gekeken of geweten hoe het anders kan.k

Veranderen van binnenuit

Verandering komt van binnenuit. Je groeit in zelfbewustzijn. Je opent je voor een nieuwe zin in leven en werk. Je leert creatief denken in plaats van routinematig denken. Je breekt door het pantser van je bekende strategie heen en ontwikkelt een nieuw zelfbeeld. Je kunt beter met tegenslagen omgaan en zit niet langer vast. Je voelt flexibeler en energieker aan. Je communiceert vanuit je kern en gaat beter met kritiek om. De inspiratie die vrijkomt is betrokken vanuit innerlijke grondslag en in lijn met je bestemming en toekomst. Je kan jezelf beter managen, je weet wat je gelukkig maakt en kan daarop sturen. Je weet waar je hulp kunt vinden om blijvend te veranderen en te vernieuwen. Je gebruikt nieuwe bronnen die je herwaardering ondersteunen. Ik gebruik o.a. de 5 aspecten van authentiek denken die ik eerder heb beschreven.

Teams anders denken met nieuwe bronnen.

Teams leren om te werken met nieuwe bronnen van kennis, bewustzijn en communicatie. Omgaan met dezelfde personen in een team. Aannamebeleid ‘past goed in ons team’ Dit gaat niet alleen over kwaliteiten en vaardigheden. Anders naar het team kijken door persoonlijkheidstypen te leren kennen en waar nodig te veranderen. Output verbeteren. Energiepeil verhogen. Beter samenwerken met andere teams. Knelpunten oplossen.  Geen opgelegde strategie maar vrijdenken. Het “ja maar”’ denken of “nee want” denken is opgelegd door het verleden maar biedt geen verbetering. De kracht van kennisdelen leren kennen. De honger naar nieuwe kennis is samen intelligent zijn. Out of the box denken. Breinpotentieel verhogen betekent niet alleen bewegen en praten, maar de beweging gebruiken voor je creatieve vermogens.

Integrale aanpak. Arbeidspsychologie is het kernwoord.

Ik werk aan alle aspecten van je persoonlijke groei en spreek je breinpotentie aan. Je ruimt angsten op en controlemechanismen in relatie tot je werk en collega’s. De geïntegreerde aanpak verbetert brein, potentieel, gevoel, energie en (sociaal) bewustzijn. Een open, empathische persoonlijkheid die hieruit voortkomt is niet zwak maar sterk doordat hij in kan spelen op het potentieel en kwaliteit van mensen. Dit genereert werkelijk verbetering. Ik reik je nieuwe bronnen aan om je bewustzijn, verbinding en communicatie blijvend te stimuleren.

Automatische organisch werkwijze.

Geen modellen en technieken maar de automatische organische werkwijze. Ik ga uit van wat ik aantref, dat wil zeggen de realiteit zoals die zich voordoet. We komen vanzelf in beweging. Zelfwerkend en onderzoekend. Spiegelend met nieuwe bronnen. Hoe zou het moeten zijn? Het is aan ons om die veranderingen samen af te leggen op organische wijze, als een proces. Het gaat erom mogelijkheden bloot te leggen vanuit anders denken en doen. Een nieuw zelfbeeld, omgaan met andere persoonlijkheidstypen, potenties blootleggen en niet langer vasthouden aan ego.

Aanbod de betere versie van jezelf in 6 vormen:

  1. Training. Anders denken anders doen met nieuwe bronnen! (PDF)
  2. Individuele consultatie
  3. Verander traject betere versie individueel 11 bijeenkomsten
  4. Verandertrajecten teams 4 blokken van 2 dagen met terugkomdag
  5. In company training en inspiratiesessies Andersdenken en doen
  6. Retreats, anders denken en authentiek zijn in een stimulerende omgeving

Doelgroep:

Bedrijven en personen met of zonder weerstand en toe aan verandertrajecten.

Grote bedrijven (500+ medewerkers) in Nederland (bijvoorbeeld in financiën, Tech, dienstverlening). 

Beslissers: manager, leidinggevende, zij die willen veranderen. Mensen die gemotiveerd zijn, beter te worden. Op knel- of keerpunt in hun leven. 

MKB van overlevingsstrategie naar nieuwe creativiteit

Problemen /worstelingen:

Gelukkiger werken, authentiek zijn
Veranderende strategie
Gebrek aan communicatie en samenwerking
Individuele bewustwording/ transformatie
Teamverandering/ bewustwording/ teams die elkaar in de weg zitten
Algemeen omgaan met verandering.
Probleem met leidinggeven. Veranderend leiderschapsprofiel
Carrière switch
Relatie individu en bedrijfscultuur
Overlegstructuren veranderen
Creatief denken verhogen
Persoonlijkheidstypen in een organisatie beter laten samenwerken

Functie

Drs. Loucas van den Berg studeerde geschiedenis en psychologie en heeft dertig jaar werkervaring in het verbeteren van teams, leiderschap en persoonlijke processen. Hij schreef boeken over inspiratie en vernieuwing, alsmede over creativiteit en communicatie. 
Loucas van den Berg is tevens de tijdelijke verandermanager die persoon, team, en bedrijf loodst naar verbetering. Hij leidt ook mensen op die dit verbeter proces zelf willen continueren en begeleiden. De verandermanager in bedrijven is zelden geëquipeerd en zichtbaar.

Contact

Loucas van den Berg

Info@betereversievanjezelf.com

06 46 37 20 87

Graafseweg 274

6532 ZV Nijmegen